Nesmjerna homogena vinilna podna rola

 • Homogeni vinil pod

  Homogeni vinil pod

  2022 Novi homogeni vinil neusmjereni pod u roli

  Obojen je bojom kao sirova mješavina kako bi se osigurale ujednačene boje po cijeloj debljini i mat završni sloj.

  ne reaguje na zaostalo udubljenje sa vrednošću ≤ 0,03 mm (EN 433).u skladu sa EN 649 (34-43)

  EN 649 T stepen trošenja pogodan za područja sa veoma teškim saobraćajem

  B 1-s 1 otpornost na vatru, otporna na habanje T grupa.

 • Neusmjerena homogena vinilna podna rola

  Neusmjerena homogena vinilna podna rola

  ne reaguje na zaostalo udubljenje sa vrednošću ≤ 0,03 mm (EN 433).u skladu sa EN 649 (34-43)

  T otpornost na habanje pogodna za vrlo teška saobraćajna područja

  Bf-s1 otpornost na vatru.